English

   Deutsch

   Franais
 

Disclaimer

Door deze website te raadplegen, accepteert u onderstaande vrijwaring. Bayens Aluminium streeft ernaar de informatie op deze website zo correct mogelijk weer te geven. Bayens Aluminium verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Bayens Aluminium zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.

Privacy verklaring  |   disclaimer  |  contact  |  routebeschrijving  |  informatieformulier  |   vacatures  |   leveringsvoorwaarden